Рівень зайнятості населення у 2014 р.

Скориставшись наявною інформацією про рівень зайнятості населення України по областях за січень-березень можна поглянути на регіональні відмінності (не враховано дані з тимчасово окупованої АР Крим та м. Севастополя):

Рівень зайнятості населення працездатного віку, 2014 р

Загальний показник по Україні дорівнює 65,2%, найбільш наближеними до нього є показники Херсонської області (65,5%). Найменший рівень зайнятості – в Чернівецькій області (56%), найбільший – в Дніпропетровській області (69,7%) та Києві (69,2%).

Загальний відсоток зайнятого населення у віці 15 – 70 років по Україні становить 57,5%. Ближче за решту до цього показника є Миколаївська область (57,4%). Найменший показник у Тернопільської області (53,2%), найбільший – у міста Києва (62,1%):

Рівень зайнятості населення у віці 15 - 70 років, 2014 р

Варто зазначити, що дані Держкомстату подають лише офіційну статистику населення що працює.