Природний приріст / скорочення населення України у 1990 – 2013 рр.

Починаючи від 1991 року смертність в Україні перевищує народжуваність, різниться лише динаміка обох показників. Найцікавішою ж є регональна специфіка. Спочатку коротко про перше.

Смертність досягла свого максимуму у 1995 році, але хоч про якусь позитивну динаміку її зменшення можна говорити лише після 2009 року. Що ж до народжуваності, то тут графік має простіший вигляд, з падінням від 1990 до 2001-го і повільним зростанням протягом наступних восьми років:

 

Тепер, про регіональну специфіку. На інтерактивній карті нижче представлена вся інформація про природний приріст/скорочення населення у різних областях України. Перший показник – абсолютна кількість приросту (кількість народжених мінус кількість померлих). Але оскільки кількість населення областей не однакова, було додано для наочності другий показник – спрощений коефіцієнт приросту (кількість народжених поділена на кількість померлих). Коефієнт більше одиниці означає приріст, менше одиниці – зменшення населення.

Звертайте увагу на легенду. Від’ємні числа також представлені градаціями зеленого кольору. Карту можна переглянути також у повноекранному режимі.

народжуваніс-смертність-та-природний-приріст-населення-в-україні

 

Далі представлено таблицю, на якій області розташовано в залежності від середнього значення коефіцієнта природного приросту населення за 24 роки. Для зручності, їх поділено кольором на кілька груп за териториальною ознакою. За винятком міста Києва, викристалізувалося кілька доволі виразно окреслених регіонів:

Зафарбовуємо області на карті відповідно до кольорів таблиці. Як бачимо, використання даних про народжуваність і смертність дає ще один, можливо для когось несподіваний, варіант (природного) районування України.

Регіони України в залежності від середнього показника природного приросту населення в період з 1990 по 2013 рр.

При підготовці матеріалу були використані дані від Map Maker. Інтерактивну карту створено за допомогою StatPlanet Plus.