Кількість громад та кліру основних християнських церков в Україні, 1997 – 2014 рр.

(Дані – на початок 2014 року)

Протягом останніх сімнадцяти років кількість громад та священнослужителів основних християнських церков в Україні невпинно зростала (за даними risu.org.ua). Загальна кількість релігійних громад збільшилася з 13,3 тисяч до 23,2 тисяч. Найбільше зростання в абсолютних числах фіксується в Української Православної Церкви (Московського Патріархату) – зареєстровано майже 5,9 тисяч нових громад. У відносних числах швидше за інших зростає кількість громад Української Православної Ццеркви Київського Патріархату – ріст більше ніж у 3 рази.

Кількість релігійних громад в Україні 1997 - 2014 ррУ жодної з основних християнських церков в Україні кількість священнослужителів не дорівнює кількості церковних громад. Найкраще співвідношення тут – в УПЦ (МП), найгірше – в УАПЦ. Зрештою, УАПЦ – єдина з представлених тут церков, кількість громад якої в останні кілька років зменшується.
Кількість священнослужителів в Україні 1997 - 2014 рр

Цікаво подивитися на співвідношення кількості релігійних громад та їх динаміку за останні сімнадцять років. Видно, що частка РКЦ та УГКЦ помітно зменшилася, а частка основних православних церков (УПЦ (МП) та УПЦ – КП) – збільшилася.

Частка релігійних громад на початок 1997 і 2014 років

Римо-Католицька Церква є єдиною в Україні, що має велику кількість іноземців серед своїх священнослужителів (решта або не мають їх взагалі, або їх відсоток у загальній кількості кліру не перебільшує 1-2%). За вказаний період часу кількість іноземців у РКЦ зросла на 12%, кількість громадян України – на 84%.

Відсоток громадян України та іноземців серед священнослужителів Римо-Католицької церкви в Україні, 1997 - 2014 рр.

Потрібно наголосити на тому, що кількість громад та священнослужителів не враховує чисельності самих громад, активність прихожан тощо.